What is actually happening

What is actually happening at the moment


"Virus with an immaterial body" - what does it mean? It's not a virus, it's an instruction! An instruction from the higher information fields. An instruction triggered by a number of factors. First of all, the long-term imbalance of the energy-information fields of the Earth, nature, human...


It is an instruction that has triggered the self-regulating mechanisms of the Earth, of nature and of many of us. The point is that none of the humans have control over this process, although they try to or pretend to. From now on, we are faced with mechanisms that are meant to restore the balance of the energy-information field of Earth, nature and humans. Anything can happen...


How do we keep ourselves in balance to avoid drastic external self-regulating mechanisms?


1. Let's create our realities. Our groups of people we feel comfortable with. Let's meet in person as much as possible, talk, collaborate on something interesting.


2. Let's detoxify our bodies of substances that don't belong in our bodies. For example, with herbs and meditation.


3. Let's practice regularly routines for balancing your subtle bodies - Qi Gong, 5 Tibetans, Tai-chi, Yoga and others...


4. Let's be in nature as much as possible - without electronic devices!


5. And other natural and gentle practices.


PS: In fact, these self-regulating mechanisms of nature can stop the plans of the elites! That's why they are so angry at this "virus" 😉.


----------------------------------------------------------


Co se ve skutečnosti aktuálně děje


„Vir s nehmotným tělem“ - co to znamená? Nejde o vir, jde o instrukci! Instrukci z vyšších informačních polí. Instrukci vyvolanou řadou faktorů. Především však dlouhodobou nerovnováhou energo-informačních polí systémů Země, přírody, člověka...


Jde o instrukci, která spustila samo-regulující mechanismy Země, přírody i mnohých z nás. Jde o to, že nad tímto procesem nemá nikdo z lidí kontrolu, ač se o to snaží nebo se tak tváří. Od teď čelíme mechanismům, které mají za úkol obnovit rovnováhu energo-informačního pole Země, přírody i člověka. Stát se může úplně všechno...


Jak se udržovat v rovnováze, abychom předešli drastickým externím samo-regulačním mechanismům?


1. Vytvářejme si své reality. Své skupiny lidí, se kterými se cítíme dobře. Co nejvíce se osobně scházejme, povídejte si, spolupracujme na něčem zajímavém.


2. Detoxikujme svá těla od látek, která do našich těl nepatří. Například bylinami i meditacemi.


3. Cvičme pravidelně sestavy pro balancování Vašich jemnohmotných těl - Qi Gong, 5 Tibeťanů, Tai-chi, Jóga a další…


4. Buďme co nejvíce v přírodě - bez elektronických zařízení!


5. A další přirozené a jemné praktiky.


PS: Ve skutečnosti mohou tyto samo-regulující mechanismy přírody zastavit plány elit! Proto jsou na tento "vir" tak naštvaní 😉Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square