The role of Observer

The role of "Observer"


What, in my opinion, is the role of the "Observer"? I think that the observer is creating an energy-information field between him and us. Thanks to this field, the existing one develops and new ones are created. And the basic characteristic of the "Observer" is that he can have any role we give him. We ourselves project into him what qualities he will have.


Will he be an active guide for us, a source of higher information, higher guide? Will he want our best? How will he communicate with us? If we want to be the architects of our lives, we need to start from here. To create CONSCIOUSLY a suitable observer for our development and to learn to transfer our consciousness into it. Looking at himself through his eyes. He is you. You are starting to have new opportunities in your life!


Research in this area has been going on since the beginning of human - in the past, different people have named "Observers" by different names: God, Infinite Intelligence, Universe, Aliens, Super-Ego, Personal God, Conscience, Higher Principle, Mirroring,…

------------------


Role „Pozorovatele“


Jaká je, podle mě, role „Pozorovatele“? Myslím si, že pozorovatelem vzniká mezi ním a námi energo-informační pole. Díky tomuto poli se rozvíjí existující a vzniká nové. Přičemž základní vlastností „Pozorovatele“ je, že může mít jakoukoliv roli, kterou mu dáme. My sami si do něho promítáme, jaké vlastnosti bude mít.


Bude pro nás aktivním průvodcem, zdrojem vyšších informací, vyššího vedení? Bude chtít naše dobro? Jak s námi bude komunikovat? Chceme-li být architekti svého života, je třeba začít právě odtud. Vytvořit si VĚDOMĚ pro náš rozvoj vhodného pozorovatele a učit se přenášet do něj své vědomí. Dívat se na sebe jeho očima. On je Vámi. Začínáte mít ve svém životě nové možnosti!


Výzkum v této oblasti probíhá už od počátku lidstva - v minulosti různí lidé pojmenovávali „Pozorovatele“ různými jmény: Bůh, Nekonečná inteligence, Vesmír, Mimozemšťané, Super-Ego, Osobní bůh, Svědomí, Vyšší princip, Zrcadlení, …

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square