top of page

The influence and role of the observer

The influence and role of the observer on the development of the individual


There is someone who "observes" / is interested in my life. I'll meet him again next time and I don't want to look incompetent. That is why I take a pro - active approach to my development.

Vliv a úloha pozorovatele na vývoj jedince


Je tu někdo, kdo „pozoruje“/ zajímá se o můj život. Potkám se s ním příště znovu a nechci vypadat neschopně. Proto ke svému vývoji/ rozvoji zaujímám pro - aktivní přístup.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page