O Faustovi

Příběh o doktoru Faustovi a jeho smlouvě s ďáblem Mefistofelem je od 16. století jedním z nejčastěji zpracovávaných námětů v evropské literatuře. Proč zrovna tento?


Doktor Faust a ďábel Mefistofeles spolu uzavřou dohodu. Ďábel plní Faustovi přání výměnou za jeho duši.


Tento mýtus v člověku naprogramoval, že může mít TO nebo TO. Že nemůže mít TO a zároveň TO. Buď duši nebo úspěch...


Zrušte v sobě tento program!


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square