Is it about communication? Not always.

Is it about communication? Not always. Today, I have ad an online consultation with one of my clients. She was worried about having troubles with calling people on the phone. Sometimes, people will tell her that it is difficult for them to communicate with her. We have talked for a while and then we have come to a conclusion together, that the problem isn’t that she hasn’t got enough energy in her 5th centre (communication). In fact, the opposite is true- this inner quality of hers is very strong- she has 100% of energy in there. The problem lies in her 4th centre (feeling). Here, she has only 30% of energy.


It comes down to her inner quality of ability to keep a balance in her life between what she gets from others and what she gives. When interacting with her, people sense how she feels. And when she feels underappreciated for a long time (she’s not leading the sort of life she wants to lead), she transmits this feelins (information) to other people when communicating with them.


We have agreed that it is important to treat not the effect, but the cause: ability to keep a balance in her life between what she gets from others and what she gives.


She will attend the GF workshop to strengthen this and other qualities of hers connected to the 4th centre. I trust that the things she experiences there will help her understand her current state and direct her towards a life in harmony and balance :-)


---------


Je to o komunikaci? Ne vždy. Dnes jsem měl online konzultaci s klientkou. Trápilo jí to, že má často problémy volat lidem. Občas jí lidé řeknou, že je pro ně těžké s ní komunikovat. Chvíli jsme si povídali a společně jsme přišli na to, že příčina není v tom, že má málo energie ve svém 5.centru (Komunikace). Naopak, tato její „vnitřní kvalita“ je velmi silná - má zde 100% energie. Problém je v jejím 4.centru (Cítění). Zde má pouze 30% energie.


Jde o její vnitřní kvalitu: Schopnost udržovat si ve svém životě rovnováhu mezi tím, co jiným dává a tím, co za to dostává. Lidé s ní při Komunikaci vnímají, jak se cítí. A když se cítí dlouhodobě nedostatečně ohodnocena (nežije život, jaký by žít chtěla), přenáší tento svůj pocit (informaci), v komunikaci, k druhým lidem.


Domluvili jsme se, že je není třeba řešit důsledek, ale příčinu: Schopnost udržovat si ve svém životě rovnováhu mezi tím, co jiným dává a tím, co za to dostává.


Tuto a a další kvality, související s centrem č.4., si přijde posílit na GF workshop. Věřím, že zde prožije zážitky, které jí vyjasní její současný stav a posunou jí k tomu, aby žila život v harmonií a rovnováze :-)!Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now