top of page

Válka proti Člověku

Válka proti Člověku se již řadu let přesouvá do vnitřního prostoru každého z nás. Tedy do 4D a 5D dimenzí, které si začínáme uvědomovat a které jsou uvnitř nás. Na nás parazitující struktury (Egregory) chtějí naše propojení s vyššími dimenzemi přerušit. Ztrácejí nad námi totiž svou moc. Divadlo, které nám Egregory předvádějí v 3D realitě na nás, díky vzrůstající vibraci Země a celé galaxie, již nestačí...


Proto narušování našich vnitřních funkcí farmaky, očkováním s nano-roboty, 5G elektromagnetickým vlněním, otrávenými a geneticky mutovanými potravinami, dýcháním znečištěného vzduchu…Toto vše je válkou, která se odehrává v našich vnitřních prostorách! Proto je důležité si svá fyzická a psychická těla chránit, léčit a posilovat. Proto je důležité umět fungovat ve svém vnitřním světě.


Více informací způsobech, jak si chránit, léčit a posilovat své vnitřní dimenze, naleznete například v knížkách: Transformace vědomí, Tomáš Keltner a Egregory, strážní andělé?, Anatolij Někrasov.Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page