Sociální inženýrství

Jak reagovaly na uplynulou náročnou situaci rodiny/ firmy/ komunity? Právě teď je čas si všimnout, jaké strategie lokálních sociálních skupin byly úspěšné a implementovat je do globálnějších sociálních skupin.


Aktuální doba je náročná. Potýkáme se s problémy, které mají vliv na psychiku člověka i na soudržnost celé naší lidské společnosti.


Novodobí sociální inženýři jsou postaveni před velké výzvy. Jaká opatření přijímat? Jedním extrémem je nedělat nic, nechat všemu volný průběh. Druhým extrémem je nařizovat lidem všechno a povinně...


Ukazuje se, těmito extrémy cesta nevede. Jaké jsou další možnosti? Vraťme se do historie. Konkrétně k pojetí společnosti navrhované rakouským filozofem Karlem Popperem (1902 - 1994), který světu představil myšlenku tzv. „postupného sociálního inženýrství“.


O co jde? Jde o to, že změny ve společnosti se mají realizovat „zdola“. Co to znamená? Je třeba si všímat, jak na výzvy dnešní doby spontánně reagují menší sociální celky - rodiny, komunity, vesnice, firmy. Pozorovat, jaká jejich opatření jsou úspěšná a pro ty poté vytvářet vhodné podmínky tak, aby se děly v širším měřítku.


Tento přístup si neklade za cíl najít univerzální návod ke štěstí společnosti. Naopak tento cíl pokládá za nesplnitelný. Zaměřuje se spíše na dílčí, postupné kroky, jak se vypořádávat s jednotlivými zdroji lidského utrpení - nezaměstnaností, sociální nerovností, kriminalitou, deprimovaností, rozvodovostí a dalšími jevy.


Ze své 12-ti leté zkušenosti s vedením komunity „Rodina svobodně-podnikajích lidí ICA“ vím, jak je pro člověka důležité mít možnost vyměnit si své názory a zkušenosti na různé výzvy, kterým ve svém životě čelí.


Celá současná situace může vést k opětovnému posilování vlivu rodin, jako dočasného záchranného systému pro její jednotlivé členy. A to je dobré :-)

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square