top of page

Rostoucí chaos v našem vnitřním i vnějším světě – jak jej redukovat

Jako podnikový architekt si všímám, jak s růstem firmy roste její vnitřní neuspořádanost. Zvyšuje se počet klientů, zaměstnanců, dodavatelů, legislativních požadavků... S tím roste i objem firemní komunikace. Ve firmách je potřeba dbát na vysokou a dobře organizovanou míru informací, která bude růstu neuspořádanosti zabraňovat. Až potud je všechno v pořádku.


Co už je ale problematičtější je situace vně firmy. Pokud firmy rostou, mají čím dál větší vliv na svá okolí. Může se stát, že si dokáží prosadit zájmy, které jdou na úkor ostatních, méně úspěšných firem. Ale i na úkor obyvatel. Proto vznikl tzv. nefinanční reporting v rámci ESG (Environmental, Social Governance), ve kterém mají větší firmy povinnost informovat veřejnost o svém způsobu řízení a působení v oblasti sociální a environmentální.


V následujících třech bodech zkusím obhájit tvrzení, že mocnější celky (například úspěšné firmy) mohou rozvíjet svou vnitřní uspořádanost především na úkor uspořádanosti svého okolí. Svá okolí tím destabilizují.


1. Přitahování profesně nejúspěšnějších lidí. Pokud je firma úspěšná, má obvykle zájem na tom, aby v ní pracovali profesně nejúspěšnější zaměstnanci. Méně úspěšné firmy se pak musí spokojit s profesně méně úspěšnými zaměstnanci.


2. Rozhodování o okolí firmy. Pokud je firma úspěšná, dokáže prosadit změny, které prosadit potřebuje. Například změny v legislativě. Takovéto změny ale většinou jdou na úkor ostatních méně úspěšných firem.


3. Přitahování důležitých informací. Pokud je firma úspěšná, má prostředky na to, získávat takové informace, které potřebuje ke svému udržitelnému růstu. Tyto informace si ale velice často poté nechává pro sebe a nesdílí je se svým okolím. Méně úspěšné firmy se pak musí spokojit s méně důležitými informacemi, čímž se jejich prostředí nemůže tak dobře organizovat jako prostředí úspěšných firem.


Určitě by se mohly nalézt další příklady. Cílem tohoto článku je upozornit Vás na původ zvyšujícího se chaosu v naší civilizaci. Není způsobený jen tím, že přibývá počet lidí na planetě. Je způsobený i zvyšujícím se počtem informací, které firmy potřebují generovat a znát. Je to však na úkor psychiky Člověka, který mnohdy už není sto na něj se valící relevantní informace zpracovat. Firmy na to reagují tak, že nahrazují živé lidi neživými stroji. Ty snesou o mnoho více informací, které dokáží zpracovávat a řídit se jimi.


Takže kdo je spouštěčem vzrůstající vnější neuspořádanosti v naší civilizaci? Jsou to úspěšné systémy (Firmy, Banky, Zájmové skupiny, …), které pro udržení své vnitřní uspořádanosti, nutné pro jejich udržitelný růst, „vysávají“ uspořádanost ze svého okolí.


Jak se této skutečnosti mohou lidé bránit? Ignorací okolních informací? Pasivním konzumováním vybraných a „zpracovaných“ informací z médií? Přesunutím se do digitálního světa? Soustředěním se pouze na ty informace, o kterých si myslíte, že skutečně potřebujete?


Alternativou je posilování svých schopností cítit a vnímat, které každému z nás byly od přírody dány. Mít svůj vnitřní způsob vedení, kterým se k Vám budou dostávat především ty informace, které budou pro Vás a pro takový okolní svět, ve kterém chcete žít. Tím jste schopni čelit vnější vzrůstající neuspořádanosti a redukovat i svůj případný vnitřní chaos.


Pro další studium tohoto tématu doporučuji zkoumat vliv mezi entropií a informací


Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page