Regulační mechanismy firem v době chaosu

Regulační mechanismy firem v době chaosu.

Fraktální organizace a způsoby jejich začleňování do vyšších sítí.


Směr:


Pro firmy je důležité mít jasnou, srozumitelnou, sjednocující a strukturní vizi. Vizi, která dává všem smysl. Vizi, která dává oprávněný účel a udržitelný důvod pro existenci a fungování dané organizace.


Cesta k danému směru - vytvářet, udržovat a rozvíjet flexibilní firemní prostředí:


- Nezáleží, kam jdete, ale jak tam jdete. Improvizované divadlo.


- Množina cílů, které se každým okamžikem mění. Vytváření scénářů, pokoušet se spatřit cesty, kudy se dá jít.


- Přímý kontakt všech interních lidí s vnějším prostředím - prostřednictvím firemní komunity spolupracujícíh klientů a odborné veřejnosti.


- Dynamika a „samo-organizace“ firemních buněk, které se organizují do vyšších celků, dle potřeb a dle principu „sobě-podobnosti“ (původně hlavní procesy firem).


- Regulační procesy, zajišťující udržení směřování firmy ke společné vizi - prostřednictvím vhodně zvolených principů (původně řídící procesy firem, alokace firemních zdrojů).


- Interní komunikace na principu: „všichni vidí vše“.


- Přechod od manažerů k vizionářům, regulátorům, animátorům a umělcům.


- Firemní činnosti jsou vedené procesy, ne hnané cíli! Cílem je vysoká rychlost provedení přesného a jasného úkolu.


Směřování firem ovlivňuje přítomnost:


Nárůst obyvatel planety vede i k nárůstu počtu konkurenčních firem a k nárůstu jejich interakcí. To vede k tomu, že se původně lineární jevy a děje na trzích stávají nestabilními a nelineárními...


Inspirováno knihou: Chaos, jak se zorientovat, žít a fungovat v chaotickém světě. Autor: Bruno Marion
Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square