top of page

Proč se oslavují lidé se slabými energetickými centry?

Proč se oslavují lidé se slabými energetickými centry?


1. Slabá kořenová čakra (Archetyp Oběť): Oslava těch, kteří se „obětují“ pro druhé lidi, přičemž by se sami neuživili - mnozí politici, úředníci, …


2. Slabá sakrální čakra (Archetyp Mučedník): Oslava těch, kteří si odříkají krásy života a žijí upracované a smutné životy – mnozí manažeři, podnikatelé, …


3. Slabá solární čakra (Archetyp Sluha): Oslava těch, kdo slepě slouží různým systémům - např. kapitalismu, oficiálnímu zdravotnictví, finančnictví, státní moci, …


4. Slabá srdeční čakra (Archetyp Herec): Oslava těch, co žijí virtuální, neskutečné životy - mnozí herci, youtubeři, …


5. Slabá krční čakra (Archetyp Mlčící dítě): Oslava těch, kteří pasivně mlčí k bezpráví a lidským obětem zbytečných válek či politických, ekonomických a dalších „zájmů“.


6. Slabá čakra třetího oka (Archetyp Intelektuál): Oslava těch, kteří vnímají pouze přes své omezené vnější lidské smysly a prostřednictvím zdrojů z médií, "odborných" studií, rozumu a logiky - mnozí vědci, lékaři, profesoři a další lidé s akademickými tituly.


7. Slabá korunní čakra (Archetyp Sobec): Oslava všech, kteří si myslí, že vše dosáhli pouze svou vlastní prací a pílí, přičemž si neuvědomují zdroje, ze kterých berou „své“ inspirace a nápady.


Opakem jsou archetypy pro silné energie v jednotlivých čakrách:


1. Silná kořenová čakra (Archetyp Matka): Ti, kteří mají dostatek zdrojů a dělí se o ně s dalšími lidmi.


2. Silná sakrální čakra (Archetyp Císař): Ti, kteří se radují a užívají si krás života uvnitř i kolem sebe.


3. Silná solární čakra (Archetyp Bojovník): Ti, kteří jdou svými vlastními cestami a žijí své vlastní životy - pro dobro své i dobro druhých lidí.


4. Silná srdeční čakra (Archetyp Milenec): Ti, kteří nezištně milují sebe i druhé lidi.


5. Silná krční čakra (Archetyp Komunikátor): Ti, kteří komunikují různými vhodnými formami vše, co potřebují a chtějí pro dobro své i pro dobro druhých lidí.


6. Silná čakra třetího oka (Archetyp Moudrý Člověk): Ti, kteří vnímají prostřednictvím svých vnitřních smyslů, včetně intuice.


7. Silná korunní čakra (Archetyp Duchovní Člověk): Ti, kteří prostřednictvím své víry spolupracují s vyšší inteligencí, tedy s tím, co „přesahuje“ jejich racionální chápání.


Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page