top of page

Od řízení manažerů k regulaci manažerů

Významných událostí na trhu je čím dál více. Firmy na ně potřebují reagovat flexibilně. A tak zplošťují své organizační struktury. Lze však vést více než deset vedoucích zaměstnanců najednou?


Praxe ukazuje, že ano. Jen je potřeba přejít od mechanismu: „řízení manažerů“ k mechanismu: „regulace manažerů. To znamená dát manažerům větší míru samostatnosti. Řídící procesy se pak transformují na regulační procesy. Regulační procesy zasahují jen v případě významných odchylek manažerů od smluvených postupů…


Na to je potřeba se připravit:


1. Stanovit, které z činností jsou významné. Tyto činnosti pak určují chod firmy (hlavní procesy).


2. Manažeři hlavních procesů svými požadavky koordinují manažery podpůrných procesů.


3. Dosavadní ředitelé se pak věnují vedení regulačních procesů (bývalých řídících procesů). Především jde získávání, držení a sdílení klíčových znalostí. Pro manažery se tak stávají mentory a interními kouči. Další jejich rolí dohlížet na spolupráci hlavních a podpůrných procesů. Také jsou více „venku“ a zajišťují na trhu informace a výhodné podmínky.


Jak toto nové prostředí efektivně řídit? Například pomocí regulačních principů. Když je manažeři dodržují, pak není potřeba zasahovat. V takové firmě lze vést deset i mnohem více manažerů najednou.
Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page