O Prométheovi

Mýtus o Prométheovi patří mezi nejznámější antické mýty.


Prométheus žil spolu s ostatními bohy na hoře Olymp.


Dal lidem oheň. Za tento čin byl Diem krutě potrestán.


Co vlastně Prométheus udělal?


Přinesl lidem poznání v podobě ohně.


Skrytý program tohoto mýtu: Všichni nositelé poznání budou krutě potrestáni.


Tento program je potřeba v sobě překódovat!


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square