top of page

Noční výuka Člověka

Klíčem k prosperitě a harmonií v našem denním životě je to, co vědomě konáme v noci! A ne to, co konáme ve dne! V noci vstupuje naše duše do vyšších dimenzí vědomí. To, co se zde dozví a naučí pak žije a zkouší si během dne, ve 3D simulaci.


Tímto tématem se zabývá například taoismus: „Nauč se vidět věci z různých stran, pozpátku, hlavou dolů, co je uvnitř - venku, a co je venku - uvnitř“ TAO VŮDCE, John Heider.


Dále se tímto tématem zabýval i Platon v "Podobenství o jeskyni". Jeskyně je zde podobenstvím hypotézy, že ve dne žijeme v simulaci a že to skutečné je mimo ni, tedy v noci.Comentarios


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page