top of page

Nekonečno a kvalita života člověka

Nekonečno nás provází na každém kroku. Možná si to ani neuvědomujeme. V každém okamžiku máme nekonečno možností, co udělat dále.


Tématem nekonečna se zabývali a zabývají mnozí slavní matematikové. Jmenujme několik z nich: Georg Cantor, Ludwig Boltzmann, Kurt Gödel, Alan Turing. Tito a další muži a ženy, díky svému matematickému nadání, byli schopni se hluboce zabývat pravou povahou naší reality. Jejich nálezy, pochybnosti a problémy, s nimiž se setkali, je zavedli až na samý okraj zoufalství. Mnozí tuto hranici i překročili. Za shlédnutí o tomto tématu stojí úžasný filmový dokument BBC s názvem: „Nebezpečné poznání“.


Tématem nekonečna se zabývají i fyzikové, kteří hledají finální částici a finální energií. Místo toho nacházejí nekonečný počet variant různých forem fermionů (kvarků a leptonů, elektronů) a bosonů, o kterých přiznávají, že nemají svou vnitřní strukturu! A je to teprve začátek nekonečna, do kterého se dnešní fyzikové noří. Za přečtení stojí například článek na serveru: "APS Advancing Physics" - Třídění kvantového chaosu.


Tématem nekonečna se zabývali a zabývají i slavní filozofové. Zénón z Eleje ve svém slavném pojednání Achilles a želva poukazuje na paradox, který nemá řešení v kontextu našeho chápání světa kolem nás. Dalším slavným filosofem je Friedrich Wilhelm Nietzsche, kterého jeho bádání o podstatě světa rovněž přivedlo k velkým psychickým potížím.


Tématem nekonečna se zabývali a zabývají i slavní psychologové. Carl Gustav Jung pátral po „Já“ (Self). Tedy po centru našeho skutečného já. Objevil tzv. „Komplexy“, které ovlivňují psychiku člověka. Co to komplexy jsou, to se ještě přesně neví. Mým názorem je, že se jedná o činnost a inteligenci kolektivních polí (Egregory) – viz mé články v předchozích číslech tohoto časopisu.


Ani Jung ani další psychologové nic takového jako je „Já“ (Self) dosud nenašli. Ztrácejí se v nekonečných duševních prostorech svých klientů. Nejdále došel psycholog českého původu Stanislav Grof, když přišel s tzv. Trans-personální psychologií. Tento směr psychologie poodhaluje, že příčiny mnohých psychických potíží člověka (jeho psycho-spirituálních krizí) leží úplně mimo náš prostor a čas – viz mé články v předchozích číslech časopisu Eniologie člověka - o Trans-personálních prostorech.


Tématem nekonečna se zabývali a zabývají i slavní politologové a sociologové. Hanah Arendtová ve svém díle „Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla“ hledá, kdo zavinil druhou světovou válku, toto velké utrpení lidí. K úžasu všech čtenářů a kritiků v tomto díle zjišťuje, že příčiny jsou, jaksi „kolektivního“ charakteru – viz mé články v předchozích číslech časopisu Eniologie člověka - o Super-polích.


Proč měli a mají všichni géniové, kteří se vydali cestou objevovat, jak funguje náš svět, takové těžkosti? Hledali jednoduchost, základní kameny pro fungování našeho světa. A co nacházeli? Zjistili, že ať se podívají kamkoliv, vždy se setkají s nekonečným počtem variant (z pohledu energo-informačního) anebo s prázdnotou, z pohledu hmoty. S prázdnotou pnou potencialit. Myslím si, že právě toto nekonečno variant je tím, co taoisté pojmenovali TAO. Z TAO vše vzniká a zase se tam vrací…


A tak se všechny vědy a lidská poznání potkávají v jednom místě, v oceánu variant. Fyzik si zde podává ruku s psychologem. Oni i další specialisté totiž objevili totéž. Nekonečno vně i uvnitř člověka...


Žít však znamená zjednodušovat. Neutopit se v oceánu variant. Jednou z cest, jak nekonečno v našich životech významně omezit, je cesta digitalizace a nespojitosti. Po této cestě v současné době lidstvo kráčí. Tato cesta nás ale může vést k ještě četnějším paradoxům. Opouštíme více spojitý (analogový) svět a vrháme se po hlavě do světa nespojitého (digitálního). Tím otevíráme stále více nůžky mezi světem jedniček a nul (nové, digitální vnímání) a dřívějším vnímáním, více spojitým.


Uvedu jednoduchý příklad. Zadejte počítači, ať vypočítá, kolik je jedna děleno třemi. Velmi rychle se potkáte s nekonečným počtem trojek za desetinou čárkou...


Proč by téma nekonečna mělo lidi zajímat? Tím, že se dnes vše digitalizuje, tak tím opouštíme mnohé z toho, co se nachází mezi nulou a jedničkou. Co tam je? Je tam život! Jsou tam emoce! Je tam tisíce odstínů barev, zvuků, frekvencí a situací, o které budeme postupně ochuzováni.


Našemu rozumu to nevadí, ale našemu srdci ano. Lidská duše je analogová, s nekonečnem si dokáže poradit, je to její domov.


Uvedu příklad – mnozí posloucháme hudbu. Původně gramofonové desky (spojitá, analogová hudba) nyní CD (nespojitá, digitální hudba). Nespojitou hudbou tak přicházíme o mnohé „vnitřní“ zážitky, které při poslouchání této hudby již nemáme. O to více je důležité najít si čas a poslechnout si živou hudbu, nejlépe ve frekvenci 432Hz.


Uvedu další příklad. Mojí profesí je firemní architekt. Mezi náplně mé práce patří i digitalizování podnikových procesů. Na začátku mé spolupráce je firma, která klokotá životem. Každý ví kousek toho, co je potřeba. Důležití zde jsou lidé. Pokud chci převést všechny nekonečné varianty činností ve firmě (analogový svět) do podnikového informačního systému, tj. do digitálního světa, tak se tam drtivá většina dosavadních činností nevejde. Z jednoduchého důvodu. Nelze digitalizovat nekonečno.


Co se děje vlivem digitalizace podnikových procesů s lidmi? Život ve firmě najednou přestává být barevný. Začíná být černobílý. Z firmy se vytrácí život. Zůstávají už jen jedničky a nuly...


Naštěstí se ukazuje, že digitální svět sice umí zvýšit firmě obrat a zisk, ale schopnost lidského tvoření nenahradí. A tak firmy, které digitalizují jen v nebytně nutné míře a nechávají lidem stále dostatek prostoru pro improvizaci a tvoření, jsou dnes flexibilnější a lépe reagují na nepředvídatelný svět kolem nás.


Zkrátka digitalizace je dobrý pomocník, ale zlý pán. A tak ve firmách svých klientů postupuji v digitalizaci velmi opatrně a stále sleduji, zda v nich nevyprchává skutečný život.


Ano, lidé ve firmách si stěžují, že je v nich chaos (mnoho nekonečných možností). Ale v plně digitalizovaných firmách si zase lidé stěžují (pokud tam ještě nějací jsou) na to, že zde jsou jen jako další roboti...


Co z toho plyne? Radujme se z toho, jak je člověk nekonečně složitý systém. Což hezky ukazují články v časopise: "Eniologie člověka". Radujme se z toho, že nevíme, co bude zítra. Objevujme dokonalost přírody, která nás stvořila. Vždyť přeci měla nekonečno možností, jak nastavit parametry našeho světa. A z nekonečna možností vybrala právě jen ty, které nám umožňují být živí...


Je na odpovědnosti každého člověka, aby se rozhodnul, co udělá, po jaké cestě půjde. Protože člověk si umí vybrat z nekonečna možností v každém okamžiku jen jednu. A ještě lépe mu to jde, když při svých volbách vnímá a cítí nekonečné inteligence nekonečně mnoha kolektivních polí, která mu v každém okamžiku napovídají, chrání jej, pečují o něj a vedou jej k tomu, aby ve svém životě naplňoval svá životní poslání a tím přispíval k řádnému účelu a vývoji svému i k řádnému účelu a vývoji celku.


Klíčem k analogovému (spojitému) životu je nedokonalost. Dovolme si být nedokonalí! Dělejme „chyby“. Zjišťujme po čase, že chyby nebyly chybami, ale správnou cestou. Zabývejme se nekonečnou složitostí světa kolem nás, například spolu s autory velmi zajímavých článků časopisu: "Eniologie člověka". Pochopme, jak jsou digitální světy omezené. Užijme si jich, ale pak se zase rychle vraťme do světa, ve kterém jsou naše duše doma. A co se děje v nekonečnu nebo, chcete-li v prázdnotě? Roušku tohoto tajemství jsem pro Vás (spolu s Erikou) trochu poodhalil ve svém článku v časopise Eniologie člověka č.38.


Zdroje:

2. BBC Dokument - Nebezpečné poznání https://www.tarak.cz/nebezpecne-poznani/

7. Grof, Stanislav - Trans-personální psychologie https://cs.wikipedia.org/wiki/Transpersonální_psychologie

8. Havrda, Tomáš: Eniologie člověka č. 32, 33, 34, 35, 36, 37 a 38, Nakladatelství Sovenio s.r.o.

9. Havrda, Tomáš: Fotky ze setkání členů a přátel Rodiny svobodně-podnikajících lidí ICA www.ica-centrum.eu

10. Jung, Carl Gustav Jung - Self v jungovské psychologii https://en.wikipedia.org/wiki/Self_in_Jungian_psychology

11. Kern Ekaterina, Intuitive Artist, Obrazy https://www.saatchiart.com/account/profile/313832

12. Nietzsche, Friedrich Wilhelm https://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche


Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page