Lépe se vyznat ve vírech současných událostí

„Chceme-li něco „objevit“, dívejme se dozadu.“ Holger Kalwelt, Plazma - pátrání po látce, z níž je utkána duše.


Chceme-li se lépe vyznat ve vírech současných událostí, je třeba se naučit dobře „spolupracovat“ s těmi sou-částmi našich „já“, které „žijí“ v jemno-hmotných světech. Postupně zjišťujeme, že nám v tomto současné a očekávané budoucí technologie nepomáhají. Je tedy třeba se dívat jinam - „dozadu“. Anebo pochopit tradiční kultury lidí, kteří si svou moudrost dosud uchovali...


Byly sepsány unikátní knihy a natočeny skvělé dokumenty, ve kterých jsou moudrosti těchto lidí uchované pro další generace. Jsou v nich uchované rituály a techniky, kterými se vypořádávají s nástrahami a těžkými situacemi. Jsou v nich uchované návody, jak „spolupracovat“ s jemno-hmotnými světy. Se světy, ve kterých nacházejí příčiny a tím i řešení na různé situace: Jak být zdravý? Jak být zajištěný? Proč se děje tato událost?


Řadu krásných filmů o způsobech života tradičních lidských kultur z celého světa naleznete zde: www.tarak.cz

Z knih doporučuji například „Epos o Gilgamešovi“. Jedná se spíše o soubor eposů, navazujících pravděpodobně na starší spisy, napsané různými lidmi v různých dobách. Tato „kniha“ je považována za nejstarší dochované epické dílo světové literatury. Líčí se v ní spolupráce sumerského krále Gilgameše s různými „entitami“, žijícími v různých „světech“, což lze také chápat jako soubor návodů, postupů a doporučení, jak vědomě spolupracovat s jemno-hmotnými světy nebo chcete-li, jak se chovat ve změněných (rozšířených) stavech vědomí.


Díky rozvoji těchto schopností se lépe vyznáme ve vírech současných událostí. Dívejme se tedy „dozadu“ anebo do paralelních světů, světů lidských kultur, které ještě dnes umí žít v souladu s přírodou, pojmenováním, které pro jemno-hmotné světy používáme.


Hodně spokojenosti ve Vašich životech :-)!

Tomáš

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square