K čemu je mi rozvíjet své vnitřní kvality?

Moderátor: Dobrý den Tomáši, pojďme rovnou k tématu. Vnitřní práce. Co to je? K čemu to je?


Tomáš: Vnitřní práce je způsob, jak se můžeme spolu-účastnit tvoření takového života, který chceme žít. Myslím, že všichni opravdu úspěšní lidé mají rozvinuté své "vnitřní kvality": Schopnost vnímat příležitosti na trhu. Schopnost cítit, jak vhodně motivovat členy svého týmu. A další.


Vnitřní práce na rozvoji nás i našich firem je efektivnější, účinnější a její výsledky jsou trvalejší. Proto jsou ceny za naše služby v oblasti rozvoje „vnitřních kvalit“ společností dražší, než když pracujeme klasicky - na běžných firemních rozvojových projektech.


Často slýchávám od lidí argument: "Nemám na rozvoj svých „vnitřních kvalit“ čas." Je to škoda. Celý život nebudou mít tito lidé, tímto svým postojem, čas žít SVÉ životy…


Moderátor: Jak mohou lidé rozvíjet své vnitřní kvality?


Tomáš: Existuje řada metod a postupů. V našem projektu "Golden Flower" těmto metodám a postupům, které zvyšují vibrace jednotlivých energetických center, říkáme Klíče. Nejčastěji používáme postupy převzaté ze světa umění, tedy z oblasti, která přímo „pracuje“ s našimi vnitřními pocity, s našimi náladami a dalšími vnitřními stavy.


Moderátor: Jak mohou lidé "změřit", že jim Vaše metody a postupy fungují a pomáhají?


Tomáš: V programu Golden Flower na to máme dva postupy. První - vyplníme s Vámi dotazník, ve kterém nám odpovídáte na otázky týkající se jednotlivých vnitřních center Vašich nebo Vaší společnosti. Druhý - má kolegyně Ekaterina Vám, pomocí metody intuitivní kresby, nakreslí tzv.: „Mapu osobních kvalit“ nebo „Mapu firemních kvalit“. Na konci rozvojového období Vám pak dáme stejný dotazník vyplnit znovu, nebo Vám Ekaterina nakreslí novou, aktuální Mapu kvalitativních i kvantitativních stavů kvalit jednotlivých energetických center.


Moderátor: Kolik lidí a firem již Vaším programem prošlo?


Tomáš: Program Golden Flower jsme s Ekaterinou založili v roce 2016. Od té doby působíme v desítkách společností nejen v ČR ale i po celém světě. Pracujeme také na rozvoji vnitřních kvalit desítek majitelů a manažerů těchto firem. Zjistili jsme, že stav jejich vnitřních kvalit velmi působí na stav celého firemního pole. Seznam našich klientů naleznete ve facebookové skupině: „Golden Flower“.


Moderátor: V poslední době jste zavedli klubová členství „GF Medium“ a „GF Premium“ pro ty, kterým se Váš program líbí a pro Ty, kteří chtějí Vaše znalosti využívat pro rozvoj svůj nebo pro rozvoj svých firem. Jak rychle roste počet těchto členů?


Tomáš: Klubová členství „GF Medium“ a „GF Premium“ jsme zavedli teprve nedávno - na konci října 2020. K termínu 11.11.2020 již máme 3 klienty s klubovým členstvím „GF Medium“. Své platby realizují prostřednictvím klubového porovnavače: Genusio.com Odtud získáváme nové platící klienty. Věříme, že počet našich "spolupracujících klientů" poroste každým měsícem.


Moderátor: Proč by si lidé měli tato klubová členství platit? V čem vidíte unikátnost Vašeho programu?


Tomáš: Svými pravidelnými platbami lidé podporují rozvoj Golden Flower klíčů. Naše unikátnost spočívá v tom, že umíme pracovat nejen s energetickými centry lidí, ale také s energetickými centry týmů i celých firem. Umíme dokonce osobní, týmová i firemní centra propojovat pro vzájemnou komunikaci a spolupráci.


Moderátor: Kam Váš program směřuje? Jakých cílů chcete dosáhnout za několik let?


Tomáš: Našim cílem je, aby majitelé a manažeři firem vnímali, že jejich společnosti jsou pro ně „tréninkovým prostorem“, který jim pomáhá v jejich rozvoji. Tím budou v profesním životě konat vědoměji.


Chceme také, aby se i zaměstnanci více spolu-účastnili rozvoje svých společností. Postup je takový, že se ve firmách vytvoří tzv.: „Firemní kruhy“ - dle jednotlivých energetických center. Zde pak tito lidé lépe uplatňují své talenty a svá nadání. Je to další cíl. Cílů máme více.


Moderátor: Děkuji za velice zajímavý rozhovor a přeji programu: "Golden Flower" mnoho dalších úspěchů!


Tomáš: Děkuji :-)


Více informací naleznete ve facebookové skupině: Golden Flower“ https://www.facebook.com/groups/goldenflower1


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now