Chtějme vše!

Náš život je prý závislý na naší volbě. Je prý plný křižovatek, kde se máme rozhodnout - co dál, kudy dál, s kým dál... Je v nás hluboce zakořeněno, že když si zvolíme něco, automaticky přicházíme o ostatní možnosti. Jako by byl svět tak zploštělý!


Naštěstí není. Je velmi pestrý! My si vůbec vybírat nemusíme! Z nabízených možností si nechceme zvolit žádnou. Říkám tomu falešná nabídka. Má za úkol přitahovat nás do reality, o kterou nestojíme. A právě už jen zamyšlením se nad falešnou volbou se dostáváme tam, kde nemáme v úmyslu být.


Anebo chceme vše! Že to není možné? Že si musíme vybrat pouze jedno? Realitu prý určuje naše mysl. A pokud si myslíme, že to tak je…


Buďme svobodní! Nenechme se nahnat do zploštělého vězení! Chtějme také nic a nebo také všechno!Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square