Psychické problémy manažerů

Jsou příčiny psychických problémů lidí na pracovištích pouze psychotické? Nebo se u nich nastartovala tzv. psycho-spirituální krize? Odhaduje se, že 20 až 25% lidí, kteří jsou diagnostikováni jako psychotici, prožívají ve skutečnosti psycho-spirituální krizi. Co to je psycho-spirituální krize a proč je důležité ji rozeznat od psychózy?


Představme si, že po něčem ve svém životě toužíme. Hledáme, ale neumíme to najít ani kolem sebe ani v sobě. Řada z nás pociťuje potřebu „duchovního nasycení“. Naplňováním této potřeby obnovujeme svůj vztah s prostorem, který je „nad“ námi. Prostorem, jehož jsme trvale součástí. Jen jsme na to zapomněli. Prostorem, který nás přesahuje - proto jej nazvěme prostorem transpersonálním.


V transpersonálním prostoru můžeme najít vše, co v této neklidné době potřebujeme. Mimo jiné zde můžeme využívat mimo-smyslové schopnosti, které nám mohou lépe pomáhat v dnešních složitých situacích a rozhodování, kdy nevíme, co bude zítra.


Do transpersonálního prostoru se můžeme dostat náhodou (psycho-spirituální krize) nebo vědomě. Stačí umět přeladit své mozkové vlny z beta třeba do alfa vln. Pak se naše nervová soustava přepne z režimu sympatické nervové soustavy do režimu parasympatické nervové soustavy.


Obvykle naše mozkové vlny funguji na EEG frekvenci Beta 12 - 30 Hz. V nich více funguje naše Sympatická nervová soustava. Naše poznávání a vnímání tak přichází prostřednictvím našich vnějších 5-ti smyslů.


V Transu (ve Flow nebo chcete-li v transpersonálním prostoru) jsou naladěny naše mozkové vlny na hladinách Alfa 14 - 8 Hz nebo Theta 4 - 7 Hz. Díky nim více funguje naše Parasympatická nervová soustava. Naše poznávání tak nyní přichází prostřednictvím našich více jak 40-ti „vnitřních smyslů“, které nazýváme mimo-smyslovým vnímáním.


Během Transu (Flow. Transpersonální prostor) pozorujeme nejrůznější změny ve svém vnímání. Zvýrazňují se například naše tvůrčí schopnosti. V Transu (ve Flow. V Transpersonálním prostoru) můžeme zažívat například schopnosti Jasného poznání, Psychokineze, Telepatie, Psychometrie, Prorokování, Bilokace, Postkognice, Pyrokineze a další…


Nejčastější metody pro navození Transu (Flow. Transpersonální prostor):


1. Kombinace mentálních technik - relaxace a koncentrace. Pohodlně se posaďte. Udržujete Vaše vědomí na určitém stupni bdělosti. Soustřeďte se postupně na jednotlivé části Vašeho těla. Zároveň tyto své části těla postupně uvolňujte. Specifickým způsobem dýchejte (holotropní dýchání). Tím získáte větší účinnost.


2. Recitace manter. Recitujte stále dokola určité slabiky či slova. Tím ovlivňujete své dýchání. Recitace manter způsobují v určitých částech Vašeho těla pro Trans potřebné rezonanční vibrace.


3. Odpočinek: Zaměřte svou pozornost například na vlnění vodní hladiny, plynutí mraků po obloze, pohyb větví stromů ve větru či na jiný podobný jev. Dobrá je i pěší chůze či běh v přírodě a další techniky…


Jsme však připraveni na výlety do tohoto světa? Řada z nás nikoliv a tak můžeme zažívat své transpersonální zážitky způsoby, které mohou přerůst v „psycho-spirituální krizi“. Psycho-spirituální krize je stavem, při němž se proces našeho duchovního růstu stává chaotickým a nezvladatelným. Průchod tímto procesem je náhle obtížný. Uvnitř této krize je však skryt léčivý potenciál...


Jsou příčiny našich problémů psychotické? Nebo prožíváme psycho-spirituální krizi? Je důležité původ našich psychických problémů rozeznávat. Psychotické stavy se léčí nástroji psychiatrie. Psycho-spirituální krizi však jimi léčit nesmíme. Proč?


Psycho-spirituální krize je náš transformační proces, který je důležité nechat řízeně proběhnout až do úspěšného konce. Je to proces obnovy, který nás přivádí na cestu osobního rozvoje. Je to směřování k plnějšímu uplatnění našeho hlubšího potenciálu. Psycho-spirituální krize v nás nastartovala léčivý proces…


Obr.: Zakladatelé Transpersonální psychologie Stanislav a Christina Grofovi

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now