Přechod z majitelsky na manažersky řízenou firmu II.

Pro řízení projektů v oblasti delegování odpovědností a pravomocí z majitelů na manažery firem využívám i „Mapu hlavních informačních toků“.

Tato Mapa vychází z modelu: „7 Center firemního řízení“ projektu: "Golden Flower".

Projekt: "Golden Flower" se specializuje na rozvoj lidí a firem a je inspirován přírodou.

Příroda již tisíce let řídí naše lidská těla pomocí 7 hlavních energetických center (čaker).

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now