Cesta do vesmíru naší duše

„Naše kultura nevěnuje pozornost vnitřnímu vývoji člověka. Uvnitř jsme primitivní. Jak se vyvíjí naše vědomí?“

Úroveň vědomí č.1: Nerozvinutá vlastní identita

Dosud ještě nemám dost dobře vybudovanou svou vlastní identitu. Proto se identifikuji se s okolním světem. Například se svým partnerem. A když se můj partner necítí dobře, pak se necítím dobře ani já...

Úroveň vědomí č.2: Projekce na druhé lidi

Své vnitřní psychické stavy a potřeby přenáším na konkrétní osoby ve svém okolí. Nositelé přenosů jsou zpočátku moji rodiče. Poté můj partner. Pak moje děti…Uvědomuji si, že tito nositelé projekcí nejsou identičtí s mými projekcemi. Tím umožním, že tito nositelé projekcí mohou vystoupit ze Stínu mých projekcí. V důsledku toho si lidi kolem sebe přestávám idealizovat.Úroveň vědomí č.3: Projekce na abstraktní entity

Své vnitřní psychické stavy a potřeby přenáším na abstraktní entity: Hodnoty, Ideje, Ideologie, Náboženství, Principy, Symboly, Nauky. Hledám v nich svůj smysl života…Úroveň vědomí č.4: Projekce na své JÁ

Své vnitřní psychické stavy a potřeby přenáším na své JÁ. Přebírám odpovědnost za svůj život. Poznávám riziko, že mohou začít zaujímat postoj všemohoucího Boha. Pak, i když se zdá, že jsem rozumný a stojím pevně nohama na zemi, jsem ve skutečnosti šílený. Skrývám v sobě megalomanií - pocit, že mohu dosáhnout všeho. Moje JÁ může podlehnout mé stínové touze po moci a mému stínovém přání získat úplnou kontrolu nad světem. Tímto postojem je působení mé Duše skryto ve Stínu mého JÁ, neuvědomuji si jej.

Úroveň vědomí č.5: Uvědomění si své duše

Uvědomuji si působení a potřeby své duše. Postupně se přibližuji stavu sjednocení mého dosavadního vědomí s nevědomím. Poznávám své limity v působení na vnější svět. Poznávám i síly, které na mě působí z nevědomí. Má Duše se stává předmětem mého zkoumání. Vědomě tvořím vztah ke své Duši.

Úroveň vědomí č.6: Obdoba vnitřních a vnějších světů

Vnímám vztah mezi mou duší a vnějším světem. Všímám si podob mezi strukturami vnitřních i vnějších světů. Uvědomuji si, že poznatky z psychologie se prolínají s poznatky z fyziky, kosmologie, metafyziky. To mě vede dál v mém poznávání.

Úroveň vědomí č.7: Mystické schopnosti


Uvědomuji si například výši poznání východních mystiků, kteří dokonale ovládají fungování svých fyzických těl.

Tento článek je inspirován knihou: „Jungova Mapa duše“ od Murray Steina.

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now