What is  Schumann's resonance and why is it good to know something about it?

The geomagnetic core of our planet pulses in a certain rhythm, at a frequency of about 7.83 Hz. It has been scientifically confirmed that this frequency (the Schumann resonance) is a basic prerequisite for our physical and mental well-being. It affects our sense of time and our bio-cycles.


At this frequency, we can with extraordinary ease understand things that are not entirely clear to us in full consciousness. In this state of mind we can easily find solutions—we allow ourselves to see them!


In recent years, the level of the SR has increased significantly. The Earth‘s frequency is increasing. People's consciousness grows along with it, because the SR is always in tune with the frequency of the human brain. The human brain evolved to operate on the same wavelength as the planet Earth.

Resource:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Schumannovy_rezonance

http://allatra-science.org/cs/monitoring/schumann

http://biorezonance.info/cz_ved_schumanovy_vlny.php

https://mocvedomi.cz/saman-se-skryva-kazdem-nas-leceni-tela-napojenim-se-univerzalni-zivotni-silu/

----------------------------------------------------


Co je Schumannova rezonance a proč je dobré o ní něco vědět


Geomagnetické jádro naší planety tepe v určitém rytmu. Pulzuje na frekvenci kolem 7,83 Hz. Vědecky je potvrzeno, že tato frekvence (Schumannova rezonance) je základním předpokladem našeho fyzického i psychického zdraví, působí na náš pocit času a na naše bio-cykly.


Právě v této úrovni jsme, s neobyčejnou lehkostí, schopni porozumět všemu, co nám za plného vědomí není úplně jasné. V tomto stavu mysli lehce nacházíme řešení - umožňujeme si vnímat!


V posledních letech hodnota SR výrazně narůstá. ​Zemská frekvence se zrychluje. Tím roste i vědomí lidí, protože SR je vždy v souladu s frekvencí lidského mozku. Lidský mozek se vyvinul tak, aby byl na stejné vlně jako planeta Země…


Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Schumannovy_rezonance

http://allatra-science.org/cs/monitoring/schumann

http://biorezonance.info/cz_ved_schumanovy_vlny.php

https://mocvedomi.cz/saman-se-skryva-kazdem-nas-leceni-tela-napojenim-se-univerzalni-zivotni-silu/

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now